-28%
10.32  (12.69  com IVA)
-28%
7.22  (8.88  com IVA)
-28%
8.36  (10.28  com IVA)
-28%
10.46  (12.87  com IVA)
-28%
10.56  (12.99  com IVA)
-28%
10.56  (12.99  com IVA)
-28%
10.46  (12.87  com IVA)
-28%
9.16  (11.27  com IVA)
-28%
3.74 11.13 
-28%
3.10 4.49