-27%
0.22  (0.27  com IVA)
-28%
0.34  (0.42  com IVA)
-28%
0.49  (0.60  com IVA)