-27%
0.35  (0.43  com IVA)
-28%
0.41  (0.50  com IVA)
-28%
0.82  (1.01  com IVA)
-28%
0.68  (0.84  com IVA)
-28%
2.57  (3.16  com IVA)
-28%
2.12  (2.61  com IVA)
-28%
1.64  (2.02  com IVA)